Krajowy przemysł
farmaceutyczny


Więcej

Nasza
Misja

Wspieramy krajowy przemysł farmaceutyczny w zagwarantowaniu pacjentom dostępu do nowoczesnych i bezpiecznych leków.
Więcej

LEKI
BIOlogiczne

Wsparcie dla krajowego przemysłu biotechnologicznego to szansa na rozwój gospodarki opartej na wiedzy
Więcej