Polityka Prywatności

Polityka prywatności Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego –
Krajowych Producentów Leków z siedzibą w Warszawie

I. Treść niniejszej polityki

Niniejsza polityka prywatności (“Polityka prywatności”) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowych Producentów Leków z siedzibą w Warszawie i:

 1. określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
 2. objaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 3. wskazuje, w jakich sytuacjach i dlaczego będziemy dzielić się Twoimi danymi osobowymi
  z innymi podmiotami;
 4. wyjaśnia prawa, które posiadasz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

Niniejsza Polityka prywatności znajduje zastosowanie, w sytuacji, gdy:

 1. jesteś użytkownikiem strony internetowej, tzn. korzystasz z serwisu internetowego www.producencilekow.pl („Strona Internetowa”);
 2. jesteś naszym członkiem, tzn. należysz do naszego stowarzyszenia jako zarejestrowany członek;
 3. jesteś potencjalnym kontrahentem lub kontrahentem;
 4. jesteś przedstawicielem potencjalnego kontrahenta lub kontrahenta.

Zapewniamy, że Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz.U. UE seria L z 2016 r. Nr 119 poz. 1] – dalej (“RODO”) – oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami odnoszącymi się do ochrony danych osobowych.

II. Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków,
Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, e-mail: sekretariat@pzppf.com.pl („PZPPF”)

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie lub mailowo na podane powyżej dane kontaktowe.

III. Informacje, które zbieramy

W sytuacji, gdy jesteś użytkownikiem naszej Strony Internetowej zbieramy informacje zapisywane w trakcie korzystania przez Ciebie ze Strony Internetowej. Są to w szczególności adres IP czy informacje zawarte w plikach cookies.

Jeżeli jesteś naszym członkiem zbieramy informacje przekazywane nam: w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili i spotkań, w tym w szczególności informacje niezbędne do realizowania Twoich praw i obowiązków. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, firma, adres działalności, PESEL, NIP, REGON, numer rachunku bankowego. Twoje dane mogą także pochodzić ze źródeł ogólnodostępnych.

Jeżeli jesteś potencjalnym kontrahentem lub kontrahentem zbieramy informacje przekazywane nam: w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili i spotkań, w tym w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, firma, adres działalności, PESEL, NIP, REGON, numer rachunku bankowego. Twoje dane mogą także pochodzić ze źródeł ogólnodostępnych.

W przypadku, gdy jesteś przedstawicielem potencjalnego kontrahenta lub przedstawicielem kontrahenta zbieramy informacje przekazywane nam: w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili, spotkań. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, dane dotyczące podmiotu, który reprezentujesz. Podmiot, który reprezentujesz może nam przekazywać Twoje dane osobowe tak przed jak i w trakcie współpracy z PZPPF.

IV. Podstawy i cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeśli jesteś użytkownikiem Strony Internetowej, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na administrowaniu Stroną Internetową.

W sytuacji, gdy jesteś członkiem PZPPF, przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 1. w celu przystąpienia do PZPPF i wykonywania umowy, jaką jest statut stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. w celu wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie związanym  z koniecznością ewidencjonowania wpływu składek członkowskich;
 3. w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z utrzymywaniem relacji członkowskich, zapewnieniem bieżącego kontaktu, a także dochodzeniem roszczeń czy obroną przed roszczeniami.

Jeżeli jesteś potencjalnym kontrahentem lub kontrahentem, przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie przechowywania dokumentacji finansowej;
 3. w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z utrzymywaniem relacji biznesowych, bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami.

W przypadku, gdy jesteś przedstawicielem potencjalnego kontrahenta lub przedstawicielem kontrahenta, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z podmiotem, który reprezentujesz, utrzymywaniem relacji biznesowych i zapewnieniem bieżącego kontaktu, a także dochodzeniem roszczeń czy obroną przed nimi.

V. Możliwość udostępnienia Twoich danych osobowych

W sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe, możemy przekazywać je:

 1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, tzn. firmom świadczącym na naszą rzecz usługi, z których wykonaniem związane jest przetwarzanie danych osobowych,
  np. podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, prawne, księgowe itp.

Zapewniamy, że w każdym wypadku udostępnienia Twoich danych osobowych będziemy dbać o to, aby były one  przekazywane w minimalnym stopniu.

VI. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Jeżeli jesteś użytkownikiem Strony Internetowej, przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla celów administrowania Stroną Internetową.

Jeśli jesteś członkiem PZPPF, potencjalnym kontrahentem lub kontrahentem albo przedstawicielem potencjalnego kontrahenta lub kontrahenta, przechowujemy Twoje dane przez okres realizacji – zawartej z Tobą – umowy (w przypadku członkostwa będzie to czas trwania członkostwa) lub podmiotem, który reprezentujesz. Po upływie tego okresu przechowywać będziemy Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie przez czas, który wynika z wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat), przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń (np. 3 lata dla przedawnienia roszczeń wynikających z działalności gospodarczej czy dla roszczeń okresowych) lub niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania danych wskazanych
w niniejszej Polityce prywatności.

VII. Twoje prawa związane z przetwarzaniem przez PZPPF Twoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez PZPPF Twoich danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

 1. możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na jej podstawie do momentu jej wycofania;
 2. masz prawo zażądać dostępu do Twoich danych osobowych, a także uzyskać ich kopię;
 3. możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych;
 4. w sytuacji, gdy Twojej dane są niepoprawne lub niekompletne, masz prawo zażądać poprawienia Twoich danych osobowych;
 5. możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes, a Ty powołasz się na swoją szczególną sytuacją;
 6. w przypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych, np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałaś/wycofałeś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub gdy skutecznie wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez PZPPF Twoich danych osobowych;
 7. możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych.

Jeśli chcesz skorzystać z uprawnień wskazanych powyżej wystarczy, że skontaktujesz się z nami korespondencyjnie lub mailowo pod adresy wskazane punkcie II.

W każdej sytuacji, w której uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Podanie danych osobowych

Podanie Twoich danych osobowych w każdym przypadku jest dobrowolne, ale pamiętaj, że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane te są zbierane, przede wszystkim uniemożliwi lub znacznie utrudni kontakt z Tobą lub uniemożliwi zawarcie umowy.

Może się zdarzyć tak, że Twoje dane osobowe otrzymamy od podmiotu, który reprezentujesz lub
z ogólnodostępnych źródeł (np. ze strony internetowej).

Niniejsza strona www.producencilekow.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celu zapewnienia najlepszej możliwej jakości jej przeglądania. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do urządzenia użytkownika naszej strony internetowej za pośrednictwem serwisu internetowego, który odwiedza. Dalsze korzystanie z niniejszej strony oznacza zgodę na przetwarzanie informacji o użytkowniku zawartych w plikach cookies. Przeczytaj więcej

Ustawienia plików cookie w tej witrynie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal korzystasz z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie w przeglądarce lub klikniesz „OK” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij