Stanowiska

Stanowiska PZPPF


  • PobierzPZPPF pismo ws. zamiennictwa leków biologicznych
  • PobierzStanowisko ekspertów w sprawie zamiennictwa lekówWspólne stanowisko Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia , Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Materiałów Biobójczych, Narodowego Instytutu Leków, Naczelnej Izby Aptekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Polskiej Akademii Nauk w sprawie bezpieczeństwa zamiennictwa leków chemicznych i biologicznych.
  • PobierzStanowisko PZPPF pozacenowe kryteria zamówienia publiczne

    Inne stanowiska


  • PobierzMZ – odpowiedź ws. leków biologicznych
  • PobierzMZ o lekach biopodobnych cz. 1
  • PobierzMZ o lekach biopodobnych cz. 2
  • PobierzStanowisko NFZ pozacenowe kryteria zamówienia publiczne
  • PobierzStanowisko URPL pozacenowe kryteria zamówienia publiczne