Stanowiska

Stanowiska PZPPF


  • PobierzPZPPF pismo ws. zamiennictwa leków biologicznych
  • PobierzStanowisko PZPPF pozacenowe kryteria zamówienia publiczne

    Inne stanowiska


  • PobierzMZ – odpowiedź ws. leków biologicznych
  • PobierzMZ o lekach biopodobnych cz. 1
  • PobierzMZ o lekach biopodobnych cz. 2
  • PobierzStanowisko NFZ pozacenowe kryteria zamówienia publiczne
  • PobierzStanowisko URPL pozacenowe kryteria zamówienia publiczne