Dwanaście przedsiębiorstw działających w przemyśle farmaceutycznym utworzyło i zarejestrowało 2 września 2002 r. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego działający w strukturze Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.

Związek reprezentuje krajowych producentów leków generycznych.

Ochrona praw i reprezentowanie interesów pracodawców wobec organów władzy, administracji rządowej, samorządu terytorialnego, związków zawodowych oraz organów Unii Europejskiej - tak zostały zapisane w statucie cele podstawowe Związku.

Skupiamy duże, silne zakłady przemysłu farmaceutycznego - Związek jest więc dla środowiska wytwórców leków organem reprezentatywnym.

Organizacja prowadzi ofensywny lobbing rozumiany jako komunikację z władzami, z decydentami na różnych szczeblach i na różnych polach: legislacyjnym, gospodarczym, handlowym. Dla sprywatyzowanych przedsiębiorstw, a takie tworzą trzon Związku, rzeczą najważniejszą są rynkowe szanse dla naszych produktów.

PZPPF należy do Konfederacji LEWIATAN (www.konfederacjalewiatan.pl) oraz do Medicines For Europe (www.medicinesforeurope.com). Medicines For Europe, z siedzibą w Brukseli, skupia producentów leków generycznych z Unii Europejskiej. 500 firm zrzeszonych w tej organizacji zatrudnia 85 tys. osób.