Biuro
Prasowe

Czy grozi nam brak polskich leków?

W toku toczących się obecnie negocjacji cen leków refundowanych w celu utrzymania lub wprowadzenia ich na listy refundacyjne krajowi producenci są zmuszani do obniżania cen poniżej wartości progowych z art. 13 ust 6 ustawy o refundacji leków. Przepis ten stanowi, iż ustalona przez Ministra Zdrowia cena urzędowa nie może być wyższa niż cena odpowiednika wyznaczającego podstawę limitu, co – jak pokazywała wieloletnia praktyka resortu – oznaczało akceptację cen spełniających ten warunek. Niezrozumiała jest radykalna zmiana postępowania w tym zakresie. Jest to nie tylko sprzeczne z ww. przepisem i z dotychczasową praktyką, ale wydaje się także głęboko kolidować z zapisami Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Może pogarszać sytuację krajowych producentów leków uniemożliwjąc im konkurowanie na europejskim rynku  i destabilizować rynek krajowy zaburzając bezpieczeństwo lekowe pacjentów.

Kontakt dla mediów:
Halina Pilonis
e-mail: hpilonis@pzppf.com.pl
telefon: 516387770