ANALIZY I RAPORTY


Potencjał leków biopodobnych dla systemów ochrony zdrowia   Czytaj więcej ...
   
Bezpieczeństwo farmaceutyczne Polski - Raport   Czytaj więcej ...
   
Szacowany spadek przychodów krajowych firm generycznych   Czytaj więcej ...
   
Długookresowy wpływ zmian cen leków refundowanych na konkurencyjność sektora farmaceutycznego - analiza symulacyjna   Czytaj więcej ...
   
Makroekonomiczne aspekty znaczenia sektora farmaceutycznego dla polskiej gospodarki   Czytaj więcej ...
   
Strategia rozwoju krajowego przemysłu farmaceutycznego do roku 2030    
Przygotowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową "Strategia rozwoju krajowego przemysłu farmaceutycznego do roku 2030" powinna stać się dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju tego sektora w Polsce w nadchodzących kilkunastu latach. Jej zadaniem jest przedstawienie pożądanego i możliwego do realizacji scenariusza rozwoju, uwzględniającego wykorzystanie silnych stron krajowych firm farmaceutycznych oraz wskazanie czynników ryzyka i barier rozwojowych.     Czytaj więcej ...
   
Raport KPMG: Advice on the implementation of EU-Directive 2011/62/EU    
Przygotowany przez KPMG raport oszacował, że w legalnym systemie dystrybucji w UE może  być 0,005 % leków sfałszowanych. Jego autorzy ocenili, że po wdrożeniu nakazanych dyrektywą rozwiązań dla 90% produktów leczniczych wydawanych na receptę, razem z weryfikacją opakowań w sugerowanym okresie - bezpieczeństwo pacjenta pozostanie tylko średnie, opłacalność przedsięwzięcia będzie niska, a stopień powodzenia wdrożenia systemu - bardzo niski. Dlatego, ich zdaniem, początkowo należy zbudować system na mniejszą skalę, zaczynając od niewielkiej liczby państw członkowskich UE oraz najbardziej zagrożonych produktów.     Czytaj więcej ...
     
Raport EGA : Bariery związane z patentami, utrudniające wprowadzenie leków generycznych na rynek Unii Europejskiej     
Przegląd słabych punktów obecnego europejskiego systemu patentowego i ich wpływu na dostępność leków generycznych na rynku     Czytaj więcej ...
     
Raport PBS : Pacjent – lekarz – leki 2007    

Prezentacja szczegółowych wyników badania: „Pacjent – lekarz – leki” przeprowadzonego przez PBS DGA na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków dla Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

    Czytaj więcej ...
     
Raport PBS Pacjent – lekarz – leki 2006    
Prezentacja szczegółowych wyników badania:„Pacjent – lekarz – leki” przeprowadzonego przez PBS na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków dla Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego     Czytaj więcej ...
     
Raport CASE Doradcy POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD    
W raporcie przedstawiamy opracowanie porównawcze, przygotowane na podstawie najnowszych międzynarodowych danych statystycznych.     Czytaj więcej ...
     
Raport PZPPF "Znaczenie krajowego Przemysłu Farmaceutycznego"
   

Krajowy przemysł farmaceutyczny odgrywa ważną rolę w polskim systemie opieki
zdrowotnej. Zapewnia pacjentom cenowo dostępne leki...

    Czytaj więcej ...

 

   
PZPPF report "Importance of the pharmaceutical industry for Polish economy"    
The domestic pharmaceutical industry plays an important role in the Polish system of healthcare. It provides patients with medicines used in most therapies...     Read more ... 
     
Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową „Znaczenie krajowego Przemysłu Farmaceutycznego"    
Krajowy przemysł farmaceutyczny odgrywając w Polsce kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia pełni również bardzo istotne funkcje w gospodarce     Czytaj więcej ...